Posts met de tag woonark05 februari 2020
Het nieuwe jaar begon met een herstelproject aan de Slapershaven te Hoorn (NH). Een aantal jaren geleden is de kademuur vernieuwd, maar helaas bleken hier en daar fouten te zijn gemaakt. Zo was bijvoorbeeld niet het juiste waterpeil aangehouden, waardoor de kademuur te laag was. Dat zorgde bij één van de woonarken voor problemen. De Gemeente Hoorn heeft Van Driel Waterwerken gevraagd de herstelwerkzaamheden op zich te nemen. Het project heeft zo'n 4 weken geduurd. We hebben onder andere:
23 november 2019
In Den Haag hebben we de omloop van een woonark vernieuwd. Dat was hard nodig: de klant gaf aan dat de oude constructie begon door te buigen. Alles behalve veilig. De nieuwe omloop is weer voorzien van een hekje en onder de omloop is een constructie gemaakt, die het drijvende terras bij de ark op enige afstand van de omloop moet houden.