Posts met de tag woonark12 september 2020
Deze week hebben we een hardhouten steiger opgeleverd in Haarlem. De betreffende steiger leidt naar een woonark aan de Lieoever, met uitzicht over de Buiten Liede. De oude constructie was niet zo solide meer, dus werd het tijd voor iets nieuws. Aangezien de steiger het enige pad naar de ark is, was het wel belangrijk dat gedurende de werkzaamheden de ark toegankelijk bleef. We hebben alle oude palen vervangen door nieuwe exemplaren en vervolgens zo'n 70 m2 aan nieuwe vlonderplanken op de onderbo
05 februari 2020
Het nieuwe jaar begon met een herstelproject aan de Slapershaven te Hoorn (NH). Een aantal jaren geleden is de kademuur vernieuwd, maar helaas bleken hier en daar fouten te zijn gemaakt. Zo was bijvoorbeeld niet het juiste waterpeil aangehouden, waardoor de kademuur te laag was. Dat zorgde bij één van de woonarken voor problemen. De Gemeente Hoorn heeft Van Driel Waterwerken gevraagd de herstelwerkzaamheden op zich te nemen. Het project heeft zo'n 4 weken geduurd. We hebben onder andere:

23 november 2019
In Den Haag hebben we de omloop van een woonark vernieuwd. Dat was hard nodig: de klant gaf aan dat de oude constructie begon door te buigen. Alles behalve veilig. De nieuwe omloop is weer voorzien van een hekje en onder de omloop is een constructie gemaakt, die het drijvende terras bij de ark op enige afstand van de omloop moet houden.